1. رضا حسینی پوراحمدابادیان , محمدعلی باقرپور ولاشانی , مهدی صالحی , شناسایی متغیرهای مالی و غیر مالی موثر بر مبانی تعدیل گزارش حسابرسی مرتبط با برآوردهای حسابداری: رویکرد داده کاوی , دانش حسابرسی , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۱۰۷-۱۳۰
 2. مهدی مرادی , محمدعلی باقرپور ولاشانی , محمدرضا بهمنش , اندازه گیری شانس و مهارت در ارزیابی عملکرد مدیران شرکت های سرمایه گذاری , مدیریت بهره وری , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷, صفحه ۲۰۹-۲۲۶
 3. مهدی مرادی , محمدعلی باقرپور ولاشانی , ارش قربانی , کشف مدیریت سود از طریق بررسی توزیع تجربی سود , پژوهش های تجربی حسابداری , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷, صفحه ۱۹-۳۹
 4. جواد رجبعلی زاده , رضا حصارزاده , محمدعلی باقرپور ولاشانی , بررسی رابطه بین دو بعد شکاکیت و بی‌طرفی تردید حرفه‌ای با قضاوت حرفه‌ای حسابرس , بررسی های حسابداری و حسابرسی , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۱۷۳-۱۹۲
 5. محمدعلی باقرپور ولاشانی , محسن نوغانی دخت بهمنی , زهرا گل علیزاده فروتقه , تاثیر اجرای دستورالعمل کنترل های داخلی بر سطح اعتماد استفاده کنندگان از صورت های مالی , دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۶۳-۸۱
 6. محمدحسین ودیعی نوقابی , محمدعلی باقرپور ولاشانی , حسین سیفی قبادی , بررسی تأثیر خصوصی سازی بر تجدید ارائه های حسابداری , دانش حسابداری , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۵۹-۷۸
 7. مهدی مرادی , محمدعلی باقرپور ولاشانی , احمد احمدی , تحلیل پدیده نزدیک بینی در بازار سرمایه ایران با بکارگیری مدلی مبتنی بر حسابداری مازاد تمیز , دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵, صفحه ۵۵-۶۲
 8. مهدی مرادی , محمدعلی باقرپور ولاشانی , امین رستمی , ارتباط بین گریز مالیاتی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , دانش سرمایه گذاری , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۱۲۷-۱۴۶
 9. محمدعلی باقرپور ولاشانی , موانع اجرای حسابرسی عملیاتی در ایران , حسابدار , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰, صفحه ۲۹-۳۰
 10. محمدعلی باقرپور ولاشانی , حسین اعتمادی , مهدی امیدفر , تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر تجدیدارائه های حسابداری , مطالعات تجربی حسابداری مالی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۷۹-۱۰۲
 11. محمدجواد ساعی , محمدعلی باقرپور ولاشانی , سید ناصر موسوی بایگی , بررسی اهمیت استفاده از صورت‌های مالی تجدید ارائه شده در پیش‌بینی سود و رتبه‌بندی شرکتها , اقتصاد پولی، مالی , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۱۷۵-۲۰۱
 12. محمدعلی باقرپور ولاشانی , سمیه ظفرزاده , تأثیر ویژگی های مدیریت صاحبکار بر اعتماد حسابرسان , حسابداری مدیریت , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴, صفحه ۸۳-۱۰۲
 13. محمدجواد ساعی , محمدعلی باقرپور ولاشانی , صادق حسن زاده کوجو , بررسی میزان موافقت استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی با تفاوت‌های بین استانداردهای حسابداری ملی و بین‌المللی , پیشرفت های حسابداری , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۲۵-۴۴
 14. محمدعلی باقرپور ولاشانی , مصطفی جهانبانی , سمیّه ظفرزاده , ارائه مدلی تجربی برای پیاده سازی و بکارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در ایران , مطالعات حسابداری و حسابرسی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴, صفحه ۱-۳۱
 15. محمدجواد ساعی , محمدعلی باقرپور ولاشانی , سیدناصر موسوی بایگی , بررسی فراوانی و اهمیت تجدید ارائه صورتهای مالی , پژوهش های حسابداری مالی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۶۷-۸۶
 16. محمدعلی باقرپور ولاشانی , مصطفی باقری , حمید خادم , رضا حسینی پوراحمدآبادیان , بررسی عوامل مالی و غیرمالی موثر بر گریز مالیاتی با استفاده از تکنیک های داده کاوی : صنعت خودرو و ساخت قطعات , مطالعات تجربی حسابداری مالی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱, صفحه ۲۲-۴۴
 17. محمدعلی باقرپور ولاشانی , مصطفی جهانبانی , سمیه خلیلیان موحد , بکارگیری حسابداری تعهدی در بخش عمومی , حسابدار رسمی , دوره ( ۳۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۳۶-۴۷
 18. محمدعلی باقرپور ولاشانی , علی مشکانی , عظیم الفت , مصطفی باقری , پیش بینی تغییر حسابرس مستقل در ایران : رویکرد داده کاوی , پژوهشنامه حسابداری و حسابرسی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۹-۲۴
 19. محمدرضا عباس زاده , محمدعلی باقرپور ولاشانی , هاشم منظرزاده , تاثیر خصوصیات هیئت مدیره و سایر عوامل تاثیر گذار بر نوع گزارش حسابرسان مستقل , پژوهشنامه حسابداری و حسابرسی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸, صفحه ۹-۲۴
 20. محمدعلی باقرپور ولاشانی , محمدجواد ساعی , سیداسمعیل شعنی , تحلیل دیدگاه حسابرسان در رابطه با عوامل موثر بر رضایت شغلی آنها , پژوهش های تجربی حسابداری , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸, صفحه ۶۵-۹۴
 21. مهدی مرادی , محمدعلی باقرپور ولاشانی , زهره سپهری شاملو , حمید خادم , تجزیه و تحلیل تفاوت های جنسیتی مرتبط با کیفیت حسابرسی , دانش حسابرسی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵, صفحه ۶۷-۷۸
 22. محمدعلی باقرپور ولاشانی , محمدجواد ساعی , علی مشکانی , مصطفی باقری , پیش بینی گزارش حسابرس مستقل در ایران: رویکرد داده کاوی , تحقیقات حسابداری و حسابرسی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵, صفحه ۲۱-۳۵
 23. محمدعلی باقرپور ولاشانی , مصطفی جهانبانی , سمیّه ظفرزاده , مبانی و چارچوب گزارشگری اجتماعی ماهیت، محتوا، علل و مزایا , حسابدار رسمی , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷, صفحه ۸۴-۹۴
 24. محمدعلی باقرپور ولاشانی , مصطفی جهانبانی , سمیّه ظفرزاده , نگرشی جدید به اهداف، دامنه و فرایند اجرای حسابرسی عملکرد , حسابدار رسمی , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳, صفحه ۸۰-۹۳
 25. محمدعلی باقرپور ولاشانی , مصطفی جهانبانی , سمیه ظفرزاده , نگرشی جدید به چرائی و چگونگی بکارگیری هزینـه یـابی بر مبنـای فعـالیت (ABC) , دانش و پژوهش حسابداری , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۰
 26. مصطفی جهانبانی , محمدعلی باقرپور ولاشانی , حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک بعنوان ابزاری مدرن در خدمت مدیریت ریسک , حسابدار رسمی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۴, صفحه ۳۳-۴۲